PSY-Care

Voor beter functioneren

Groepsbehandeling

Groepsbehandeling

De behandelgroep is er voor kinderen die moeite hebben om hun emoties en gedrag te reguleren en gedoseerd te sturen, waardoor ze vaak inzicht en overzicht in sociale situaties missen. Dit kan leiden tot moeilijkheden in de omgang met andere kinderen. Kinderen kunnen zich hierdoor terugtrekken, erg somber worden of juist opstandig en boos reageren. De behandelgroep leert kinderen om eigen impulsen en emoties te herkennen, te erkennen en om vervolgens grip te krijgen op zichzelf en de situatie.

Maatwerk:
Elk kind -en dus ook de oplossing- is uniek. We gaan uit van de hulpvraag van uw zoon of dochter en we houden in de behandeling rekening met zijn of haar mogelijkheden. Elk kind heeft naast de leerdoelen van de groep, eigen leerdoelen waaraan gewerkt wordt. Op deze manier leert elk kind in de groep stap voor stap de vaardigheden die het nodig heeft in het dagelijks leven. 

Behandelplan:
Voordat we met de behandelgroep starten maken we eerst samen een behandelplan. In het behandelplan staan de doelen voor uw zoon of dochter afgestemd op jullie gezamenlijke vraag. Ook staat in het behandelplan beschreven hoe wij samen met u en uw zoon of dochter hieraan gaan werken.

Behandelgroep:
In de behandelgroep zitten maximaal acht kinderen. De kinderen komen een dagdeel per week bij elkaar in onze ‘tuinkamer’. De kinderen volgen een behandeling die een combinatie is van cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie en creatieve therapie.

Ouders:
De behandeling richt zich niet alleen op het kind. U wordt als ouders nauw bij de behandeling betrokken middels ouderbijeenkomsten. Op deze manier blijft u op de hoogte van de behandelde thema’s in de behandelgroep. Ook is er tijdens de ouderbijeenkomsten ruimte om samen te kijken naar mogelijkheden om de emotie- en/of gedragsregulatieproblemen te ondervangen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om tussentijds contact op te nemen met de behandelaren.