PSY-Care

Voor beter functioneren

Klachtenregeling


Overal waar professionals iedere dag gedreven hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan.
Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen.

PSY-Care is aangesloten bij  ‘Erisietsmisgegaan.nl’ een digitaal platform waar cliënten en patiënten in een veilige omgeving hun onvrede kunnen uiten.
De cliënt geeft aan wat hem dwars zit en wat hij wil bereiken, daarbij maakt hij gebruik van de website van Erisietsmisgegaan.nl
Indien nodig wordt de vragenlijst schriftelijk aan de cliënt toegestuurd, met daarbij een telefoonnummer voor ondersteuning.

PSY-Care is tevens aangesloten bij de geschillencommissie zorg algemeen, om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz.

Meer informatie over de geschillencommissie kunt u hier terugvinden

www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
W: www.degeschillencommissie.nl

Postadres
Klachtencommissie cliënten PSY-Care
Broekhem 11, 6301 HD in Valkenburg a/d Geul

Voor meer informatie en/of voor het opvragen van documenten kunt u bellen met:
Mw. N. Stals: 043-6011671 of email: nstals@psy-care.nl

Indien de betrokkene niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 043-6011671 (bereikbaar tussen 8.30 uur en 13.00 uur)