PSY-Care

Voor beter functioneren

Klachten Reglement

Klachtreglement

PSY-care is aangesloten bij Familypartners voor w.b. een klachtencommissie om op deze manier een onafhankelijke beoordeling te kunnen waarborgen.
De synergie tussen Familypartners en PSY-Care is groot waardoor dit mogelijk is.

Alvorens u een klacht kunt indienen is het noodzakelijk om allereerst met de behandelaar en eventueel het bestuur van PSY-Care in overleg te gaan.
Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand klachten meldingsformulier

De klachtencommissie bestaat momenteel uit:

  • Een kinderarts
  • Een patholoog
  • Een bestuurder basisonderwijs
  • Een rechter
  • Een jurist

 

PSY-Care is tevens aangesloten bij de geschillencommissie zorg algemeen, om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz.

Meer informatie over de geschillencommissie kunt u hier terugvinden

www.degeschillencommissie.nl

 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
W: www.degeschillencommissie.nl

Postadres
Klachtencommissie cliënten PSY-Care
Broekhem 11, 6301 HD in Valkenburg a/d Geul

Voor meer informatie en/of voor het opvragen van documenten kunt u bellen met:
Mw. N. Stals: 043-6011671 of email: nstals@psy-care.nl

Indien de betrokkene niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 043-6011671 (bereikbaar tussen 8.30 uur en 13.00 uur)