PSY-Care

Voor beter functioneren

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Psychologisch centrum PSY-Care 2019

Stroomdiagram voor verwijzing door de huisarts en de POH-GGZ naar de generalistische basis-GGZ of naar de Specialistische GGZ in 2019.

Zorg vanuit PSY-Care valt zowel onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een ondertekende verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist te worden overhandigd, waarop een (vermoeden) van, aan een  DSM-5 stoornis gerelateerde klachten, worden vermeld.