PSY-Care

Voor beter functioneren

Nieuws | Aankondigingen

Nieuws | Aankondigingen

Groep: Emotieregulatie

Groep: Zelfbeeld

GGZ kwaliteitsstatuut

PSY-Care beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut d.d. 09-03-2021

Mocht u ons kwaliteitsstatuut willen inzien dan kunt u dit opvragen bij de administratie.
Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00uur en 16.30uur op tel. 043-6011671

Herhaalrecepten voor medicatie rondom de Kerst

Nog medicatie nodig tijdens de feestdagen?
Vraag tijdig om een herhalingsrecept.
Sluitingstijden hiervoor rondom de feestdagen zijn van dinsdag 24 december 2019 om 13.00 uur tot maandag 6 januari 2020

Groepsbehandeling voor kinderen.

De eerste groepsbehandelingen bij PSY-Care gaan we binnenkort afsluiten.
We mogen stellen dat de reacties van zowel ouders als kinderen heel erg positief zijn.
De diversiteit van het behandelaanbod binnen de groep wordt erg gewaardeerd.
Ook het oudercafé waarbij ouders met elkaar in gesprek gaan, geeft veel positieve reacties.
Het directe contact met andere ouders wordt als een meerwaarde gezien.

De kinderen vinden het jammer dat het bijna is afgelopen, want ze zien de therapie meer als een “clubje” waar ze graag bij willen horen.

Corona

Beste cliënt,

Door de sterke stijging van de corona-besmettingen willen wij u herinneren aan het volgende.

Bij mogelijke COVID klachten bij u of een huisgenoot verzoeken wij u NIET op de praktijk te komen, maar contact op te nemen met uw behandelaar zodat de sessie via beeldbellen kan plaats vinden of kan worden verschoven.

Indien u in aanraking bent geweest met iemand met COVID klachten die nog in afwachting is van de testuitslag, verzoeken wij u ook de praktijk NIET te bezoeken.

1,5 Meter afstand en mondkapjes

Ten aanzien van de mondkapjes en het houden van de 1,5 meter afstand gelden per 24 november 2021 de volgende regels:

De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven.
De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.
Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.

In de loopgangen van onze praktijk zijn mondkapjes verplicht.

Basisregels voor iedereen.

Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
Zorg voor voldoende frisse lucht