PSY-Care

Voor beter functioneren

Psychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Wij bieden diagnostiek aan, indien sterke en zwakke kanten in kaart gebracht dienen te worden in verband met bestaande klachten. Tevens voert PSY-Care, indien noodzakelijk, diagnostiek uit ter ondersteuning van een bepaalde diagnose.

Met behulp van neuropsychologisch onderzoek kan in kaart worden gebracht welke cognitieve functies minder goed functioneren en wat hiervan de gevolgen zijn. Ook is het mogelijk om op basis van de resultaten van een neuropsychologisch onderzoek advies te geven voor behandeling of aanpassingen in de eigen omgeving, waardoor er gecompenseerd kan worden voor cognitieve beperkingen.

Onder cognitieve functies worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie. Tijdens een neuropsychologisch onderzoek kunnen verschillende functies onderzocht worden. Hierbij kunt u denken aan:

  • Intelligentie
  • Geheugen
  • Aandacht en Concentratie
  • Snelheid van informatieverwerking
  • Sociaal-emotioneel functioneren
  • Planningsvaardigheden
  • Sociale Cognitie
  • Taal
  • Probleemoplossend vermogen

Welke functies onderzocht worden is afhankelijk van uw klachten en van de vraagstelling en zal samen met u worden besproken en vastgelegd in een behandelplan.

Persoonlijkheidsonderzoek

Wat wordt verstaan onder persoonlijkheid? Persoonlijkheid is een verzamelnaam en bestaat uit iemands karaktertrekken, eigenschappen en gewoontes. Dit typeert je en onderscheidt je van alle andere mensen. Het doel van persoonlijkheidsonderzoek is een relatie te leggen tussen de klachten en de persoonlijkheid.

Onze persoonlijkheid wordt gevormd door wat we in ons erfelijk materiaal hebben meegekregen, samen met de ervaringen die we in het leven hebben opgedaan. Onze opvoeding en ervaringen uit de jeugd spelen daarbij een grote rol. Persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Soms zullen al deze onderdelen worden afgenomen, soms slechts een deel. Bij een persoonlijkheidsonderzoek heeft u gesprekken met een psycholoog die onder andere op uw levensloop ingaan. Mogelijke vragen zijn: wat heeft u meegemaakt in uw leven, hoe was u als kind, wat heeft u meegekregen van uw ouders? Maar ook: hoe gaat u om met spanningen en emoties?

Met uw toestemming, houden we een gesprek met uw partner of een andere naaste. Een ander onderdeel is het invullen van vragenlijsten. Daarbij geeft u bijvoorbeeld aan of een bepaalde uitspraak wel of niet op u van toepassing is. Het onderzoek kan nog worden aangevuld met projectieve tests. Dit zijn tests waarbij u geen vragen hoeft te beantwoorden, maar waarbij we u bijvoorbeeld vragen iets te vertellen over een plaatje. Het idee hierachter is dat uw beschrijving van het plaatje, u inzicht geeft in uzelf. Een persoonlijkheidsonderzoek vindt plaats als er vragen zijn over hoe uw persoonlijkheidskenmerken uw dagelijks functioneren beïnvloeden. Als dat in kaart gebracht is, kunnen de behandelmogelijkheden daarop aansluiten.