PSY-Care

Voor beter functioneren

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Psychologisch centrum PSY-Care 2023

Zorg vanuit PSY-Care voor K & J valt onder de (woon) gemeente van uw kind. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een ondertekende verwijsbrief van een huisarts of jeugdarts te worden overhandigd.
Vanaf januari 2015 is ook de gemeente een wettelijk verwijzer voor kinderen (tot 18 jaar) naar de GGZ.
PSY-Care heeft een overeenkomst met 14 gemeenten in Zuid-Limburg.
Uizondering hierop zijn: Brunssum en JenS (gemeente Parkstad, Voerendaal en Landgraaf). In overleg met deze gemeenten en uw huisarts kunt u alsnog bij ons terecht.