PSY-Care

Voor beter functioneren

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Psychologisch centrum PSY-Care 2024.

Zorg vanuit PSY-Care voor K & J valt onder de (woon) gemeente van uw kind. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een ondertekende verwijsbrief van een huisarts of jeugdarts te worden overhandigd.
Vanaf januari 2015 is ook de gemeente een wettelijk verwijzer voor kinderen (tot 18 jaar) naar de GGZ.
PSY-Care heeft een overeenkomst met alle gemeenten in Zuid-Limburg.
Dit geldt nu dus ook voor de gemeenten die vallen onder JenS; te weten Parkstad, Voerendaal en Landgraaf