PSY-Care

Voor beter functioneren

Mw. A. Buschmann, Psycholoog

Mw. A. Buschmann, Psycholoog

Ik ben Anouk Buschmann, geboren en getogen Limburgse en als moeder van een zoontje en lid van een carnavalsgroep die zich jaarlijks inzet voor het organiseren van lokale maatschappelijke activiteiten, sta ik midden in het leven. Vrienden, collega’s maar ook cliënten kennen mij als rustig en ingetogen, integer en tactvol, betrokken en inlevend.

Ik zet me graag in om iets te kunnen en mogen betekenen voor een ander, waarbij ik geloof in ieders eigen regisseur schap. Cliënten blijven altijd deskundig zijn over zichzelf. Vanuit deze visie tracht ik aan te sluiten op onderliggende onuitgesproken behoeften en wensen. Mijn intentie hierbij is dat ik het een ieder gun om in het hier-en-nu in contact te mogen komen met emoties, dat men meer kan gaan aanvoelen en durven luisteren naar eigen behoeften en wensen die met deze emoties gepaard gaan en men deze behoeften vervolgens adequaat kan gaan aangeven en vasthouden.

Ik werk graag doelgericht en concreet. Vanuit een eclectische behandelstijl, maak ik graag gebruik van cognitief gedragstherapeutische-, EMDR- en ACT-technieken. Hierin heb ik sinds 2009 de nodige ervaringen mogen opdoen als behandelend psycholoog binnen de vrijgevestigde praktijk als ook in de grotere GGZ-instelling met een multidisciplinair behandelprogramma.

Hopelijk tot een snelle fysieke ontmoeting.