PSY-Care

Voor beter functioneren

Wachttijden

Helaas loopt de wachtlijst voor volwassenzorg zo sterk op dat we geen aanmeldingen meer kunnen verwerken. Via onze website houden wij u op de hoogte van de mogelijkheden om u weer bij PSY-Care te kunnen aanmelden.

Voor Kind & Jeugd hebben wij momenteel een wachtlijst van 14 tot 16 weken.

Houdt u er svp rekening mee dat u vanaf het moment dat wij alle formulieren die nodig zijn voor aanmelding bij PSY-Care, van u retour hebben mogen ontvangen, bij ons op de wachtlijst staat. Dus niet op het moment dat wij uw verwijzing hebben mogen ontvangen.

Als praktijk werken wij alleen met een wachtlijst voor aanmelding. Na een intakegesprek zal de behandeling binnen PSY-Care worden gecontinueerd waardoor er geen wachtlijst voor het opstarten van een behandeling ontstaat. Binnen PSY-Care zijn geen schotten voor bepaalde problematiek.

ISO certificering

PSY-Care B.V. voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsystemen, Eisen Versie 2015

Locatie

Adres: Broekhem 11
6301 HD Valkenburg a/d Geul
E-mail: post@psy-care.nl
Telefoon: 043-6011671
Faxnummer: 043-2010835
Telefonisch bereikbaar tussen
8:30 – 12:30 uur en 13:00 - 16:30 uur.

| Vacatures |

Psychotherapeut K&J

GZ Psycholoog / Orthopedagoog Generalist

Basis Psycholoog K&J

"PSY-Care is een psychologisch centrum voor zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Wij luisteren naar u!"

Spreuken

'Blijf niet hangen in het verleden. Dat is voorbij. Raak niet gestrest van de toekomst. Zo ver is het nog niet. Leef in het heden en geniet'
Het leven is te kort om je zorgen te maken. Heb plezier. Heb lief. Heb geen spijt. En laat je door niemand van de wijs brengen.
De tijd bepaalt wie je ontmoet in je leven. Je hart bepaalt wie je in je leven wil. En je gedrag bepaalt of diegene in je leven blijft.
Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid om te vragen, te zeggen, te doen en te zijn.
Geld maakt niet gelukkig. Gelukkig zijn maakt wel rijk!

In samenwerking met: