PSY-Care

Voor beter functioneren

Behandeling en therapieën

CGT (Cognitieve Gedragstherapie)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan. In deze behandeling krijg je zicht op je eigen denkpatronen en hoe deze samenhangen met (lichamelijke) gevoelens en gedrag. Er wordt samen, binnen een veilige situatie, gewerkt aan het ombuigen van deze denkpatronen, het reguleren van emoties en het toepassen van helpend gedrag.

Doordat cognitieve gedragstherapie verschillende vormen en technieken kent, is het toepasbaar bij diverse psychische klachten, waaronder: angsten, trauma’s, depressies en burn-out.

Cognitieve gedragstherapie wordt tevens door de landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ aanbevolen voor het behandelen van psychotrauma (in combinatie met de EMDR-behandeling).

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij aanhoudende psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen.
De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen op, maar helpt om nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is om psychische klachten en problemen op te heffen of zodanig te verminderen dat het acceptabel is.

De problemen waarvoor iemand in psychotherapie gaat, zijn heel verschillend. 
Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen ten grondslag aan de problemen.

Bij kinderen bestaat psychotherapie doorgaans uit sessies waarin gespeeld en –afhankelijk van de leeftijd- gepraat wordt. Een psychotherapeutische behandeling van een kind of jeugdige is verbonden met sterke betrokkenheid van de ouders: in de vorm van een meer of minder intensieve oudertherapie. Soms zijn daarbij gesprekken met het hele gezin geïndiceerd.

Traumagerichte therapie en EMDR

Wanneer je een traumatische ervaring hebt gehad, wil je jezelf zo snel mogelijk weer de oude voelen.
Niet meer angstig of op je hoede voor gevaar, maar gewoon weer lekker in je vel.
Traumagerichte behandeling richt zich op stapsgewijze blootstelling aan de gedachten, emoties en in sommige gevallen de gebeurtenis die vaak verdrongen zijn ter vermijding van eventuele triggers die de traumatische ervaring opnieuw oproepen.

Naast cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt gemaakt van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR.
Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.
Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan deze methode gebruikt worden.

Spelgerichte Therapie

Spelgerichte therapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij het spel wordt gebruikt om stagnatie in de ontwikkeling weer op gang te brengen en het kind vooruit te helpen. Juist omdat het vanuit de belevingswereld van kinderen is ontwikkeld, is het een krachtige methode om kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Speltherapie is een unieke behandelmethode omdat het de enige psychotherapeutische methode is die vanuit het kind is ontwikkeld. Spelen staat centraal en spelen is dé manier van kinderen om zich uit te drukken. Door de wijze waarop de behandelaar de relatie vormgeeft, sluit de behandeling aan bij de behoeften van het kind.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen in hun leven (Acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).  

De ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dan ook het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  

Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.  

ACT is erkend als evidence based therapy voor diverse psychische stoornissen. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is één van de therapievormen, die – zowel voor kinderen, jeugdigen als volwassenen – bij PSY-Care gegeven kan worden.  

Bron: www.actinactie.nl 

Bewegingstherapie

Bewegingstherapie is een behandelvorm waar door middel van sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen geleerd wordt om goed naar eigen lichaamssignalen te luisteren en gerelateerde gedachten, gevoelens en gedragingen te herkennen begrijpen en zo nodig te veranderen. Bewegingstherapie kan zowel in individuele vorm als in gezinsverband gegeven worden en is effectief in mensen te helpen uit het hoofd te komen en in contact met het lijf te komen.

ReAttach behandeling

ReAttach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. De ReAttach behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven. ReAttach is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijks leven, er ontstaat rust en ontspanning.

Re-Attach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

 

Schemagerichte Therapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en/of aanhoudende problematiek waar een vastgeroest denkpatroon een belangrijke rol speelt, bijv. een langdurige depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is de benaming van een behandeling met medicatie.

Er kan een medicatieconsult aangevraagd worden ten behoeve van farmacotherapie, waarbij er gekeken wordt naar de huidige diagnoses, psychiatrische symptomen en bijkomende lichamelijke/somatische klachten. Hierbij kan ook een lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Na instelling op medicatie volgt, gedurende een van tevoren afgesproken periode, verdere medicatiecontroles.