PSY-Care

Voor beter functioneren

Kwaliteitsstatuut

kwaliteitsstatuut GGZ

Naam instelling: PSY-Care
Hoofd postadres straat en huisnummer: Broekhem 11
Hoofd postadres postcode en plaats: 6301 HD, Valkenburg a/d Geul
Website: www.psy-care.nl
KvK nummer: 66393205
AGB-code(s)1: 22-220917

Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt:

Naam: Mw. N.M.H.M. Stals
E-mailadres: nstals@psy-care.nl
Telefoonnummer: 043-6011671

Onze locaties vindt u hier:
Link: www.psy-care.nl/contact

PSY-Care heeft aanbod in:

de generalistische basis-GGZ en/of de gespecialiseerde-GGZ.
Kinderen, jeugd en Adolescenten via de jeugdwet.

GGZ kwaliteitsstatuut


PSY-Care, Broekhem 11, 6301 HD, Valkenburg a/d Geul

  • CONTACT: NSTALS@PSY-CARE.NL
  • Huidige status kwaliteitsstatuut: Goedgekeurd (dd 25-04-2022) nstals@psy-care.nl 
Het kwaliteitsstatuut van nstals@psy-care.nl is identiek aan het kwaliteitsstatuut van post@psy-care.nl
 
  • Huidige status kwaliteitsstatuut: Goedgekeurd

Mocht u ons kwaliteitsstatuut willen inzien dan kunt u dit opvragen bij de administratie.
Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00uur en 16.30uur op tel. 043-6011671