PSY-Care

Voor beter functioneren

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek

Tijdens een psychologisch onderzoek kunnen verschillende functies onderzocht worden. Hierbij kunt u denken aan

  • Intelligentie
  • Geheugen
  • Aandacht en Concentratie
  • Snelheid van informatieverwerking
  • Planningsvaardigheden
  • Sociaal – emotioneel functioneren
  • Sociale Cognitie
  • Taal
  • Probleemoplossend vermogen

Welke functies onderzocht worden is afhankelijk van uw klachten en van de vraagstelling.
Onder cognitieve functies worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen. De ontwikkeling van een kind of jongere stagneert of vertoont bepaalde uitval. Het gaat om gedrag dat moeilijk te verklaren is door wat men heeft meegemaakt. Bij neuropsychologisch onderzoek kijken we naar de aanlegfactoren en vooral naar hoe hersenen informatie verwerken.

Men is bijvoorbeeld best slim, maar kan zich niet concentreren of bepaalde zaken niet onthouden. Omdat het om aanlegfactoren gaat, verander je het niet zomaar en zul je er altijd rekening mee moeten houden en zullen leerstrategieën aangepast moeten worden. Uiteindelijk komt dit het zelfvertrouwen vaak ten goede.

Neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet om problemen op het gebied van de aandacht- en concentratie, planning, organisatie en geheugen vast te stellen of uit te sluiten.

Onderzoek naar persoonlijke ontwikkeling

Bij een onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling wordt de sociale- en emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht. Met behulp van daartoe bestemde vragenlijsten, gesprekken, tekeningen en ander onderzoeksmateriaal trachten wij inzicht te krijgen in uw kind als persoon, in zijn/haar gedrag, en in de wijze waarop hij/zij zichzelf beleeft. Ook geeft het onderzoek een beeld van de sociale mogelijkheden van uw kind.

Heeft u het gevoel dat er bijvoorbeeld sprake is van (faal)angst, depressie of autisme bij uw kind?
Bij een onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling van uw kind wordt samen met het kind onderzocht wat er speelt en hoe dit aan te pakken. Verder onderzoek kan naar aanleiding hiervan noodzakelijk blijken.