PSY-Care

Voor beter functioneren

Mw. B. Polfliet, vaktherapeut dans- en beweging

Mw. B. Polfliet, vaktherapeut dans- en beweging

Mijn naam is Beau Polfliet. Ik ben een ondernemende, creatieve, enthousiaste vaktherapeut dans- en beweging. Dans en beweging hebben mij altijd geïnspireerd en ik merkte dat dit voor mij verder rijkte dan alleen het fysieke aspect. Mijn passie voor dans en beweging en de interesse in het therapeutisch inzetten hiervan, leidden tot het volgen van de opleiding vaktherapie in Heerlen. Ik verruilde de stad Rotterdam voor het mooie zuiden.  

Binnen PSY-care ben ik twee dagen werkzaam en geef ik dans- en bewegingstherapie aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Het doen en ervaren staat hierbij centraal, dit gebeurt via dans, sport en spel. Ik vind het belangrijk dat ieder de ruimte voelt om zichzelf te zijn en dat het zijn of haar kracht vindt om dat te bereiken waarin iemand wil groeien. In het moment zijn, plezier maken en betrokkenheid staan voor mij centraal.